Guldforhoved

Sidste nyt


Generalforsamling 07-03-2018 17:19:54

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal
Søndag den 8. april 2018 kl. 10,00
på Pårup Kro, Ringkøbingvej 1, 7442 Engesvang

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.

Ifølge foreningens love: Almindelige forslag m.v. til dagsorden skal for at kunne behandles og vedtages være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.
Ualmindelige forslag m.v. til dagsordenen, så som vedtægtsændringer, ophævelse af foreningen og ”større” fællesinvesteringer, skal for at kunne behandles og vedtages være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.
5. Fastsættelse af kontingent, gebyrer og forfaldsdato for indeværende regnskabsår
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Karsten Christoffersen, he 31 modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Rune Busk, he 23 modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Christian Jepsen, ty 110 modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Henning Jacobsen, ty 26 modtager genvalg
Revisor Henny Post, ty 148 modtager genvalg
Revisorsuppleant Gert H. Callesen, ty 58 modtager genvalg
7. Eventuelt

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske senest søndag den 2. april 2018 på Guldforhoved.dk + INTRA, eller på floddal@guldforhoved.dk eller til Karsten Christoffersen, 23 20 65 72. (bemærk den ændrede mail adresse til Floddal)

Vi glæder os til at se rigtig mange igen i år. Der vil være kaffe/the, rundstykke med ost og pålæg, smørkrans og 1 morgenbitter.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal


Mød op på generalforsamlingen eller lad dig repræsentere ved denne fuldmagt


klip…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..klip

Fuldmagt
Undertegnede ejer af grund/hus nr. …….. giver fuldmagt til ………………………………………………………
til at stemme på mine vegne på den ordinære generalforsamling den 8. april 2018.

Den / 2018 Navn ……………………………………………………………...

Underskrift …………………………………………………....


GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR. 24-12-2017 08:37:52

Alle beboere i Grundejerforeningen Guldforhoved Floddal ønskes en

GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR.

Tak for den store opbakning til arbejdsdag og til sommerfest.

Der har i år været flere ejerskifter, og vi byder alle nye beboere velkommen med håbet om, at de vil føle sig godt tilpas i vores dejlige område.Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Guldforhoved
Jes-Christian-Heine-Rune-Frans-Henning og Karsten
sommerfest 2017 20-07-2017 18:02:24Kære alle grundejere.
Hermed indbyder vi til sommerfest den 12. august 2017, kl. 13.00
Som i kunne læse i referatet fra generalforsamlingen, holder vi sommerfest hos Lone på Tyttebærvej 132, hvor vores telt vil være opstillet.
Efter den store succes med kagebordet sidste år, indbyder vi igen til Floddalens største kagebord. 
I den forbindelse efterlyser vi friske beboere, der har lyst til at være med i en ”DEN STORE KAGEDYST” – og der vil være præmie til bedste udseende og bedste smag
Vi forestiller os, at kaffebordet starter kl. 13.30.
Efter dette store kagebord, går vi en tur i området (de som ønsker det), og samler appetit.(der vil blive sørget for forfriskninger).
Efter en forhåbentlig dejlig tur i floddalen, har vi stillet et antal kul grill op. Vi sørger for flødekartofler og salat, og hver især tager kød med, som man ønsker at spise. Inden vi går hver til sit, vil der være et par grill pølser mm.
Til at dække vores indkøb, vil i blive afkrævet kr. 50,00 pr. person, når i kommer til festen – men så vil der også være et par glas vin og øl – resten for egen regning.
Så der er kun en ting at gøre: Tilmeld jer til festen – enten via intra /mail eller i opslagskasserne , senest den 5.august.
Med venlig hilsen bestyrelsen - og forhåbentlig på gensyn.
Jes, Christian, Heine, Rune og Karsten

Bestyrelsesmedlemmer:

Karsten (Hedevej 31) - Formand


Heine (Hedevej 41)
Christian (Tyttebærvej 110)
Jes (Tyttebærvej 54)
Rune (Hedevej 23)

Suppleanter:

Frans (Tyttebærvej 130)
Henning (Tyttebærvej 26)
Bestyrelsen kan kontaktes på:

Floddal@guldforhoved.dk
Copyright 2014 admin